...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޝުޢޫރު
ނ.
(1) ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލުތައް.
(2) ހިތުގައި އުފެދޭ އިޙްސާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރުޙަބާ . މަރުޙަބާކިޔުން . ދަރަނި . ޝުކުރު . ޝުކުރުއަދާކުރުން . ޝުކުރުވެރިވުން . ޤައުމިއްޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ