...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޞަދަޤާތް
ނ.
(1) މާތްﷲ އަށްޓަކައި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށްދޭ އެއްޗެހި.
(2) މާތްﷲއަށްޓަކއި ހޭދަކުރާ މުދަލާއި ފައިސާ.
(3) މާތްﷲއަށްޓަކައި ދެމި ހުންނަނިވި ކަންކަމަށް ކުރާ ހޭދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދީޒަކާތް . ކައްފާރަ . ކައްފާރަދިނުން . އަޅުކަންކުރުން . ޞަދަޤާތްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ