...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޞަލަވާތުކުނާ
ނ.
ޞަލަވާތް ފާތިހާ ކިޔަވާއިރު ދުންކިބާ ނުވަތަ ދުންދަނޑި ޖަހާއެތި ބަހައްޓަން ގެންގުޅޭ ކުޑަކުޑަ ކުނަލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުންކުނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ