...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޞަލަވާތުތަށި
ނ.
ޞަލަވާތާއި ފާތިޙާ އާއި އެކު ކެއުންތަކުގައި ބަތްއަޅަން ގެންގުޅޭ ބޮޑެތި ތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޔާސީނުތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ