...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޞަލަވާތް
ނ.
ޞަލަވާތްފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގާޞަލަވާތް . ހިޖުރަ . ހޭކަޅުކުރުން . ނަބިއްޔާ . ރަސޫލާ . ރުއްމެންނުން . ބަތާހިނގުން . ބޮޑުޞަލަވާތް . ކަނދިމަސް . ކަނދިދުވަސް . އަޝްރަފުލް މަޚްލޫޤާތު . އަޞްޙާބުބޭކަލުން . އާލުވެރިބޭކަލުން . އިތުރުކަލޭގެފާނު . އީދުބަތް . އޮގަރުކިޔެވުން . އޮގަރުމަސް . ވަޤުފުޞަލަވާތް . ވަޤްފުކޭން . މަސްދޯނިބޭލުން . މިންމި . މެދުބޭންދުން . ފެންކުޅީގެރި . ދަތުރުޞަލަވާތް . ދުންބެހެއްޓުން . ދުންކުނާ . ދުޢާވެރިން . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ސަލަވާތް . ޔާސީނުތަށި . ޔާސީމަށް އަޅާތަށި . ޙަމްދު ޞަލަވާތް . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން . ޝަފާޢަތްޕުޅު . ޞަލަވާތް . ޞަލަވާތުކުނާ . ޢީދުޞަލަވާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ