...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޞަލީބު
ނ.
(1) ޢީސާއީން (ކްރިސްޓިޔަނުން) ގެ މުޤައްދަސް ނިޝާން.
(2) އީސާއީ ދީނުގައި މީހުން މެރުމަށް ދެ އަތަށާއި ދެފަޔަށް މޮހޮރުޖަހައި ނަގައިފައި ބަހައްޓާ ކާލިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަލީބަށްއެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ