...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޞިއްޙަތު
ނ.
(1) ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވެހުރެ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ބުއްދީގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ހުންނަ ހުރުން.
(2) ޢާންމުގޮތެއްގައި ހަށިގަނޑެއްގައި ސިކުނޑި ސަލާމަތުން ހުންނަ ހުރުން.
(3) ދުޅަހެއުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުއެސްމާ . ވަރުގަދަ . މަދަނަ . މެރަނާ . ދަމަނަ . ދުޅަހެޔޮ . ދުޅަހެޔޮކަން . ގަދަބަދަވިކަން . ގަދަވެހުރުން . ގިރިބިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ