...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޟަމީރު
ނ.
އިންސާނާގެ ތަބީއަތުގައި ލައްވާފައިވާ ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރުމަށް ގަދައަޅާ ބާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޒަމީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ