...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޠަބީޢަތް
ނ.
(1) އުފެދުމުގައި ލައްވައިފައިވާގޮތް.
މިސާލު:
ރުޅިގަދަކަމަކީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތުގައިވާ ކަމެކެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ޚަޞީލަތް.
(3) ފިޠުރަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޠުރަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ