...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޠަބީޢީ
ނއ.
(1) އުފެދުމުގައިހުރި.
(2) ޠަބީޢަތުގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފާޅަކެކުން . ވައިގަނޑުރޫޅުން . މަހުކަންތައް . މަހުކަންތައްޖެހުން . މިޒާޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ