...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޠޫލް
ދަތުރުފަތުކޮށް އުޅުމަށާއި ދުވަސްގަޑި ތަކަކަށް ބެހުމަށް އުތުރުން ދެކުނަށް ދަމައިލައިފައިވާ ޚިޔާލީ ރޮނގުތައް.
މިރޮނގުތަކުގެ ސުންޑިގްރީއާއި އެންމެދުރު ރޮނގަކީ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ޑިގްރީގައި ދަމައިލާ ރޮނގެވެ.
އެރޮނގަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން ދުވަސްފެށޭ ރޮނގެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ