...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢަރުޟު
ރުން ހުޅަގަށް ދަމާލެވިފައި ވާހިޔާލީ ރޮނގުތައް.
އަރުޞުގެ 0 ޑިގްރީ އުތުރަކީ އުތުރު އަރުޟެވެ.
ދެކުނަކީ ދެކުނު އަރުޟެވެ.
ރަށެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ އަރުޟަކީ ދެބައި ހަމަ ނުވަތަ 0 ޑިގްރީ ދަރަޖައިން ފެށިގެން އުތުރަށް ނުވަތަ ދެކުނަށް ރަށަކާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ