...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢަމަލު
ނ.
(1) ކުރާކަންތައް.
(2) މަސައްކަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަހިފެހެއްޓުން . ނާނާބޭސް . ބަންޑާރަ ޙަސަނަށް މޫދު ހިތަކަށް ލިބުން . އަޑުއެހުން . މަސައްކަތް . މަސައްކަތްކުރުން . މުއާޞަލާތު . ފިޔަވަޅު . ދީލައިލުން . ދީލުން . ތަންފީޛުކުރުން . ގާނޫނު . ސަބުޖު . ސިޔާސަތު . ސުލޫކު . ޢަޛާބު . ޤިޔާމަތްދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ