...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢަދާލަތު
ނ.
(1) ޢަދުލުވެރިކަން.
(2) ހަމަހަމަކަން.
(3) ޢަދުލު އިންސާފު ހިންގާ ތަން.
(4) ރަސްރަސްކަލުންނާއި ވެރިން ޢަދުލުއިންސާފުން ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ތަން.
(5) އަމުރު މަޢުރޫފު ހިންގަވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ