...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢަދުލު
ނ.
(1) ކަންތައްކުރުމުގައި ބަހައްޓަންވީ ހަމަގޮތް.
(2) ފުރިހަމަގޮތް .
(3) އިންސާފު.
(4) އަނިޔާގެ އިދިކޮޅު.
(5) ނިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިޔާ . އިންސާފު . އިންސާފުވެރި . ޢަދާލަތު . ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ