...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢާއިލާ
ނ.
(1ތިމާގެ) މީހުން.
(2) ދަރިކޮޅު.
(3) ތިމާގެ މައްޗަށް އެމީހުންގެ ނަފަޤާތް ދިނުން ވާޖިބު ވާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހިލަނބަށްދިއުން . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނިގޫހުދުކާޅު . ނޫކަށިމަސް . ނޫމަސް . ރިނދަވާލި . ބަންދަރީ . ބޮޑުކޮޓަރި . ބޯވަދިލަމަސް . ކަހަނބު . އަހުލުބައިތުން . އަނޯނާ . އާލު . އުތީމުދަރިކޮޅު . ވާމަޓެ . މަހާކަލަމިންޖާ . މައިގެ . މާހަނގާލި . މީގޮނު . މުސިންބީ . މޫދުމައުގަނޑު . ފަންސުރުމަސް . ފަތްމިނިބިބީ . ފަތްފުށްއެނގުން . ފާތިހާރުއް . ފީވުން . ފުފޫ . ތަޢުޒިޔާ . ތަޢުޒިޔާކިޔުން . ތިނެސްކަންބިބީ . ތިމާގެވުން . ތިމާގެމީހުން . ތުންބިބީ . ލޮނުލުނބޯހުތް . ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން . ގާލިހު . ގާލިހުވުން . ގޮމަށި . ޙާލުއަޙުވާލު . ޝާހީޚާންދާން . ޢުމަރުވީރު ދަރިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ