...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢިބާރާތް
ނ.
މާނައެއް ދޭހަވާގޮތަށް އެތުރިފައިވާ ލަފުޒުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . ކޮރުކަން . ކޮލިލުން . ކޯނިޖުމްލަ . މައުލޫދު . ފުންބަސް . ދެލިކަރުދާސް . ތަލްގީން . ގަންހިންގުން . ގުރަންދަ . ގެތުން . ޚިޠާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ