...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢިއްޒަތް
ނ.
އިއްޒަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމީހުން . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހިރިއާ . ހިރިޔާ . ހުރަސްކުނާ . ނަވަރަންނަ . ބޮޑު . ބޮޑުކަން . ބޮޑުމަޖިލިސް . ކަންގަތި . ކަމުވޮށި . ކަމުވޮށިވުން . ކީރިތި . ކީރިތިކަން . ކީރިތިވުން . އަބުއި . އައުދަ . އަގުމާތް . އާނާންދަ . އުއްތަރައާނާންދަ . އުއްތަމަ . އޮޅިގިނާކިލެގެ . ވަޅިފަންކޮށުން . ވެދުންބަޑި . ވޮޑިގަތުން . މަތީދަރަޖަ . މަގުފުޅައްފޭލިދެމުން . މުށްކެވި . ފައިންޕުޅުއެޅުއްވުން . ފެންކައްކާބޮލީގެޢިއްޒަތް . ދަރަޖަ . ގަދަރުއުފުލުން . ގަދަރުވެރިން . ގަދަރުވެރިކަން . ގަދަރުދިނުން . ގަދަރުލިބުން . ގާޑުއޮފުއޮނަރު . ގެމަ . ގެމާވެދުމާދިއުން . ސަލާމަތި . ޖާހު . ޙުރުމަތް . ޝަރަފު . ޝަރަފުވެރިކަން . ޝަރަފުވެރިވުން . ޝަރަފުވެރިމެހުމާނު . ޝަރަފުލިބުން . ޢިއްފަތް . ޤަދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ