...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢިޝާ
ނ.
(1) އިރުއޮއްސި ރަތްވިލާ އޮއްސުމުން ކުރާ ނަމާދު.
(2) ރަތްވިލާ އޮއްސޭވަގުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސާ . ވިތުރި . ދަމުނަމާދު . ދެނަމާދުދޭތެރެ . ތަރާވީސް . ތަރާވީސްނަމާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ