...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢީދު
ނ.
(1) ފިޠުރު ޢީދު.
(2) އަޟްޙާޢީދު.
(3) ޚާއްޞަކަމަކާ ނުވަތަ މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ އުފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީމަތީލަވަ . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަދިޔާބަޑި . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހިނގައިލުން . ނާރޯޒު . ބަންގިބެރު . ބޮޑުޢީދު . ކަތީބުކަން . ކުޑަޢީދު . ކޮށީ ފާތިހާ . ކޯޑި . އަޟުޙިޔާކަތިލުން . އީދު . އީދުހަރުގެ . އީދުހުޅު . އީދުހެދުން . އީދުބަތް . ޢީދުބަޑި . ޢީދުބޮނޑި . އީދުކުޅުން . އީދުއަތިރި . އީދުވުން . އީދުގައު . އީދުގަލަ . އީދުގަސް . އީދުގެރި . އީދުޖަބޮ . ވަޅުޢީދު . މާރޯދައީދު . މާދޫންނާ . މާޑު . ފިތުރުޢީދު . ފިތުރުޢީދު ދުވަސް . ފެންބަޑި . ފެންބަޑީބެރު . ފެންގޮތް . ދިހަރޯދަޢީދު . ދޮޅިދާންގެ . ލެއް . ޚުޠުބާ . ޢީދުޞަލަވާތް . ޢީދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ