...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢީދުޞަލަވާތް
ނ.
(1) ޢީދު ދުވަހު ކައްކައިގެން ކިޔަވާ ޞަލަވާތް.
(2) މަޖާޒު:
ދައުލަތުގެ ބައެއް ނޯކަރުންނަށް ޢީދުޞަލަވާތަށް ކައްކާން ދެއްވާ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އީދުބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ