...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޢުމްރާ
ނ.
ޢަރަފާތުގައި ހުރުން މެނުވީ ޙައްޖާ އެއްގޮތަށްކުރާ އަޅުކަމެއް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިޙުރާން . އިޙްރާމް . ޢުމްރާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ