...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޣާފިލު
ނއ.
(1) ފަރުވާ ކުޑަކަމުގެ ސަބަބުން ހަނދާނުން ކެހިގެންދާ.
(2) ހޭލުންތެރިކަން ނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ