...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤަބީލާ
ނ.
ދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ ކަމުގައިވާ އީކްވޭޓަރުން ފެށިގެން އުތުރަކާއި ދެކުނަށް ދުނިޔެ ވަށައިގެން ހުރަހަށް ދަމައިލައިފައިވާ ޚިޔާލީ ރޮނގުތައް.
މިއީ، ދުނިޔޭގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމަް ދުނިޔެ ދިގަށާއި ހުރަހަށް ޚިޔާލީ ރޮނގުތަކަކުން ބައިކޮށްފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ހުރަސް ރޮނގުތަކެވެ.
އުތުރަށް ނުވަތަ ދެކުނަށް އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހުރި ދުރުމިން ބުނަނީ މިރޮނގުތަކުގެ ނިސްބަތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަންހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ