...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤައުމިއްޔަތު
ނ.
(1) ޤައުމު ދެކެވާ ލޯތްބާއި އަމިއްލަ ޤައުމާމެދު ހިތުގައި އުފެދޭ ފަޚުރުވެރިކަމުގެ ޝުޢޫރު.
(2) ޤައުމުވަންތަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޤައުމީދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ