...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤައުމީ
ނއ.
(1) ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ.
(2) ޤައުމުގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތައިވަރަ . ނާރޯޒު . ފިޔާތޮށިކުލަ . ދިވެހިދިދަ . ސޯޝިއަލިޒަމް . ޤައުމީހެދުން . ޤައުމީސަލާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ