...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤައުމީދުވަސް
ނ.
(1) ޤައުމެއްގައި އެ ޤައުމެއްގެ ޤައުމިއްޔަތު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަކޮށްފައި އޮންނަ ދުވަސް.
(2) ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ުވަސް އެއީ ރަބީޢުލް އައްވަލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ