...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤަވާޢިދު
ނ.
ގަވާއިދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުދަނާ . ހަރުދަނާކަން . ހަރުދަނާވުން . ރުވުން . ބައިކުރުން . ކާޑު . އޮޕްރޭޓަރު . ވިހަވުން . މަގުންނެއްޓުން . މިތައްމަގުން . ދުވަހުނޫސް . ސަޕުލައި . ޗާޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ