...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤަޟާ
ނއ.
ފާއިތުވެފައިވާ އަޅުކަމެއް އަލުން ކުރާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޑޮކަނދަހަ ގެއުން . ފާޚާނާ . ފާޚާނާތަށި . ދޯލި . ދޯލިކުރުން . ގިފިލި . ޤަޟާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ