...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤަޟާކުރުން
މ.
އެކަމެއްގެ ވަގުތުގައި ނުކުރެވިފާއިތުވެފައިވާ އަޅުކަމެއް އަލުން ކުރުން.
މިސާލު:
(ހ) ނަމާދު ޤަޟާ ކުރުން.
(ށ) ރޯދަ ޤަޟާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޤަޟާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ