...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤާތިލު
ނ.
(1) ހަތިޔާރެއް ކަމުގައި ބެލޭ ފަދަ އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެން މީހަކު މަރާމީހާ.
(2) މީހަކު މެރިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ