...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤާޟީ
ނ.
(1) ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރު.
(2) ނިޔާ ކަނޑައަޅާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ފަނޑިޔާރު . ގާޒީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ