...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤިބުލަ
ނ.
(1) ކަޢުބަތު ﷲގެފުޅު.
(2) ގެފުޅާދިމާވާ މިސްރާބު.
(3) މުސްލިމުން ނަމާދު ކުރާއިރު ކުރިމަތިލާދިމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުށޫ . ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅު . މިޙުރާބަށްކިއެވުން . މިޙުރާބު . ގެފުޅު . ޤިބުލަހޯދުން . ޤިބުލަބަލާސަމުގާ . ޤިބުލަބެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ