...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤިޔާމަތް
ނ.
(1) ޤިޔާމަތްވުން.
(2) ދުނިޔެ ނިމޭނިމުން.
(3) މަޙްޝަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިޔާކުރައްވާދުވަސް . ކަންފަތް ބާގަ . އާޚިރަތްދުވަސް . މަޙުޝަރު . މަޙުޝަރުދުވަސް . މަޙްޟަރު . މާދަން . މާދަމާ . ފަހުޒަމާން . ދައްޖާލު . ދުނިޔެނިމުން . ތާޅަފިލީގެއަޑު . ސުވަރުގެ . ޝަފާޢަތް . ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން . ޤިޔާމަތް . ޤިޔާމަތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ