...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤިޔާމަތްދުވަސް
ނ.
(1) މަޙްޝަރު ދުވަސް (އެދުވަހުން މަރުވެފައިތިބޭ އެންމެން ދިރުއްވައި އެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ހިސާބު (ބައްލަވާނެއެވެ.) (2) މާތްﷲ އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ހިސާބު ބައްލަވާނެ ދުވަސް.
(3) ދުނިޔެ ހުސްވާ ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިޔާކުރައްވާދުވަސް . ޤިޔާމަތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ