...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤިޔާސް
ނ.
ދީނުގައި ހުކުމެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަމެއްގެ ހުކުމް ހޯދުމަށް އެކަމަކާގުޅޭ ޒާތުގެ ކަންކަމުގެ ހުކުމްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަމަށް އެކަށޭނަ ޢިލްމުވެރިން ވިސްނާ ވިސްނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ