...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤުރުބާންކުރުން
މ.
(1) މާތްﷲގެ މަގުގައި އެއްޗެއް ކަތިލުން.
(2) ފިދާކުރުން.
(3) މާތްﷲގެ މަގުގައި އެއްޗެއް ހޭދަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ