...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޤުރްއާން
ނ.
(1) އިސްލާމްދީނުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް މާތްﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތް.
(2) ތިރީސް.
(3) ޚަތިމް.
(4) ކަލާމްފުޅު.
(5) މުޞްޙަފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފޮތް . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހިންމިކޭމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ